Naturals

PASEIG PEL DELTA.


Mirador d'ocells


Flamencs

FlamencsAnèda i aneguet


AneguetsExplica també:

Les funcions dels rius
Els corrents d’aigua naturals com els rius compleixen tres  funcions bàsiques : 
- Transportan aigua i materials sòlids
- Conformen els anomenats ecosistemes, que serveixen d'hàbitat per gran quantitat d'éssers vius
- S'utilitzen per produir energia, regar i proporcionar aigua a la població

Com es forma un delta, un estuari i una maresma

Delta: Un delta es forma per la sedimentació, pels materials que el riu arrossega i erosiona des del  seu curs alt. Aquests materials es dispositen a la desembocadura del riu tot formant una mena de forma triangular. Es un factor determinant en la seva formació les variacions dels nivells del mar
Estuari: Es forma quan les aigües dolces dels rius flueixen cap a l'oceà o mar i es barregen amb la seva agiua salada 
Maresma: Un maresma es forma a un estuari. És un ecosistema humit, amb poca profunditat formada per les aigües dolces i salades dels estuaris. Són com una  mena de pantans amb una única diferència de que en ells creixen plantes.

OBSERVATORI DE L’EBRE

La història de l’observatori de l’Ebre:

Quan i on es va construir?
Va ser fundat a l’any 1904 i a Roquetes (Baix Ebre).
Amb quina finalitat?
Amb la finalitat d’estudiar les relacions Sol-Terra.
Com s’anomenava en els seus inicis?
S’anomenava l’observatori de l’Ebre.
Què s’estudia a l’observatori?
S’estudia l’ionosfera, geomagnetisme, meteorologia, clima i activitat Solar.
De quina universitat forma part l’observatori?
Universitat de Ramon Llull.

2n. Seccions de l’observatori.


Secció de:
Dedicació i recerca
1Pavello astronòmic

Estudia els efectes de l’activitat Solar sobre la Terra, les erupcions del Sol i el seu camp magnètic.
2
Pavelló sísmic


Estudia els terratrèmols, els moviments de les plaques tectòniques i amb el sismògraf detecta els moviments sísmics.
3
Estació meteorològica


Utilitzant diferents aparells, uns situats sobre una estructura i els altres a la caseta meteorològica, es recullen dades sobre l’estat de l' atmosfera com la temperatura, pressió, precipitació, humitat... Aquesta informació ajuda a determinar el clima.
4
Pavelló magnètic
Estudia el camp magnètic de la terra1. SISMOLOGIA.

RECORDA:

                        Situa en un dibuix les diferents parts de la Terra.

1.    Litosfera.
2.    Mantell.
3.    Nucli.


ESBRINA:On es produeixen els terratrèmols?
A l’escorça terrestre, a unes zones on hi ha contacte entre les plaques tectòniques que s'anomenen zones sísmiques actives
Com s’anomena el punt de l’interior de l’escorça on s’origina el terratrèmol?
S’origina en l’hipocentre.
En quin punt de la superfície arriba la màxima intensitat del terratrèmol?
En l’epicentre.
Com es transmet l’energia alliberada en un terratrèmol?
Mitjançant les  ones sísmiques

RECERCA:

A quin tipus de ones corresponen les afirmacions següents?
a) Travessen tots els materials: Ones primàries
b) Es propaguen molt ràpidament: Ones superficials
c) No travessen els fluids: Ones secundàries

ESBRINA:

            ¨En el següent dibuix d’un sismògraf i situa les següents parts:


1.    Part fixada a la roca.
2.    Comptador mòbil.
3.    Ploma.
4.    Cilindre giratori.


            ESBRINA.

                        Per a què serveix el nombre de Wolff?
Serveix per registrar l'activitat solar a partir del recompte del nombre de taques solars i la seva grandària. Es simbolitza amb una lletra R o W.

 Fes un resum de les coses més curioses o característiques que t’han explicat sobre l’activitat solar o els aparells de observació del sol.

Fan una fotografia al Sol cada dia per veure la seva activitat solar. Les taques de la fotografia són les erupcions que hi ha al Sol, que són trencaments del seu camp magnètic . Estàn de diferent color ( més fosques ) perquè estan a diferent temperatura ( Més fredes ). 

El Sol té un cicle d'11 anys, uns 11 anys té una activitat màxima i els següents 11 anys tindrà una activitat mínima. Hi han dies que a les fotografies del Sol podem veure taques i altres dies que no en veurem cap.

El Sol té diverses capes, la més externa s'anomena corona i es pot veure durant un eclipsi de lluna.
La següent és la cronosfera i es pot veure mitjançant paper fotogràfic així com una altre capa més interna que s'anomena fotosfera.

El primer telescopi tardava dues hores en processar les imatges i el actual tarda de 5-10 min.  Es fa una sola fotografia durant tot el dia i no sempre a la mateixa hora ja que això està condicionat de l'estat del cel ( Si hi han núvols)
 
No hay comentarios:

Publicar un comentario