A més a més...

Sabies que...? (Aportacions vàries)
-Al delta només es fa una collita a l’any a diferencia d’altres països com el Vietnam on la planta pot arribar a fer un metre d’alçada però es recullen menys quantitat de grans.

-A les bateas es cultiven musclus. Els mascles són de color blanc i les femelles ón de color ataronjat ( poden posar 600.000- 1 milló d’ous)

-A la desembocadura del riu es feien llacunes --> Origen del Delta quan l’Ebre va  obrir-se cap a la mediterrània.Llavors el nivell del mar és baix ( 100-120 “abans” per baix del nivell actual).

-El Delta té un 320 km quadrats aproximadament (un 20% l’ocupa el parc natural i un 80% està dedicat al conreu d’arròs)
2200 km quadrats que no han emergit. Meitat s.XX

-El delta és un dels majors importants productors d’arròs i de sal a nivell mundial.


-A la capsalera l’aigua és transparent perquè no porta sediments, en canvi al Delta l'aigua és turbia
El Delta està en regressió, perquè no hi han sediments i el mar , poc a poc , es va "menjant" el delta.

-El far de Tortosa està mar endins, 13 km de profunditat.

-El Delta abans no era habitat degut a la quantitat d’insectes
2 plagues molt importande de malària al s.XIII / començament s.XIX. Es va prohibir el conreu de l’arròs  ja que deien que la malària estava causada per aquest. Però més tard es va descobrir que no era per l’arròs sinó per l’aigua estancada.
-Les carreteres són estretes perquè és propietat privada.
-El cranc americà és una espècie semblant a la del cranc de riu. Fan tuberies per sota dels camps d'arròs i produeix que l'arròs perdi l'aigua. La gent pensa que se'l menja.
-El cargol poma es menja la planta de l'arròs i posa ous 20/3o vegades a l'any. Provenen de la Xina. A cada posta d'ous, posen uns 9.000 aproximadament.

- Sabies que van fer les dones de Tortosa a la reconquesta de la ciutat? La reconquesta va ser una capitulació, no es podia assetjar Tortosa. Ramon Berenguer IV va emportar-se tots els soldats de tortosa per a la conquesta de Lleida. Els àrabs van veure l'oportunitat d'entrar a la ciutat i els pocs homes que quedaven van pensar en matar les dones i els nens per evitar violacions i patiments. Però les dones van posar-se les armadures i es van col·locar al voltant de les muralles.  Van fer fogueres a dins de la ciutat i els àrabs, en veure tot allò, van retrocedir. Quan el Rei va tornar, les dones no van deixar-lo passar fins que va donar-los l'Ordre de l'atxa a les dones (* Dret a pentinat i a heretar)


Perquè arròs al Delta i no blat?

Perquè l'arròs és un cereal que necessita estar inundat en aigua per desenvolupar-se , i aprofitant que la capa freàtica al Delta està a flor de pell (a un 60 centimetres de profunditat) es conrea aquesta planta. Es poden veure també zones d'horta, que estan una mica més elevades que els camps d'arròs per tal de no tindre tan a prop la capa freàtica.

Activitat Agrícola- teoria
Abans
Moure la terra per oxigenar-la. I a la segada repartir terra.
Quan l’aigua entrava a les llacunes  on es  cultivava l’arros, com portava sediments estava desnivellat.

Quan estava igualat s’inundava el camp.
Carros es transportaven antes se trasplantava
Ara
Quan el camp està sec es passa amb un tractor que remou la terra.
Després s’anivella amb un raig làser que gira sobre si mateix enmig del camp.
Al tractor hi ha un receptor del làser que depenent de la informació que rebi s’anivella. S’inunda i es sembra directament.
Recollida
 Un cop comença a créixer es girbava : arrencar les males herbes una a una a mà.                                         Al final       la sega  / Garbes : fer montanyetes  amb la part superior de la tija
Es separa el gra de la palla. Desprès el gra es venta.  Després s’asecava a les eres de les barraques es posava el gra. Es surcava l'arros en direcció al sol
El traslladaven els homes : camades
Trisella : Instrument que serveix per aniverllar
Actualment
Productes químics per matar les males herbes
Segar: segadora (24 h segant)

Vegetació:
Fent el passeig en bici hem arribat a la platja del trabucador. Trabucar significa passar d'un lloc a un altre (S'utilitzaven unes barques com llauts per anar de la platja fins a les Salines)
- Zona de salobre: S'inunda amb molta facilitat pero no hi ha plantacions d'arròs. Té uns nivells de sal a la terra molt elevats i les plantes que pertanyen a aquestes zones estan habituades a aquestes quantitats de sal. La Sosa és la planta més característica. Quan està madura és roja, es deixa assecar i amb les cendres es a llexiu, sabó  i participava en la fabricació de vidre. El sabó de marsella es feia antigament amb aquesta planta. Les plantes que es troben en aquestes zones són halòfil·les (Amigues de la sal)
- Zona de plantes psemòfil·les ( Amigues de la Sorra) Viuen amb poca humitat i només poden aprofitar l'aigua de la pluja, i això fa que tinguin les arrels molt ramificades i llargues. El Borró és un exemple de una planta psemòfil·la. Aquesta espècie es fa impermeable al regargolar la fulla sobre si mateixa. S'utilitzava per cobrir el sostre de les barraques per aquesta qualitat. Hi ha altres plantes que tenen altres mètodes per evitar malgastar la poca aigua que tenen. Segreguen unes ceres que recobreixen la fulla que fa que la llum solar es reflexi.
- Zona de plantes helofítiques: És el tipus de vegetació que es troba al voltant de les llacunes. Tenen la tija molt llarga i estàn parcialment summergides en l'aigua. Aquestes característiques permeten a les ànedes i als anaguets poder-se amagar dels depredadors.
-Vora del Riu: Ripària o bosc de ribera. Es troba en zones més elevades i tenen un creixement ràpid i la fulla caduca. Aquestes zones s'aprofiten per  conrear horta  ( Consum propi ) ja que la capa freàtica està a més profunditat. Espècie característica: Eucaliptus

No hay comentarios:

Publicar un comentario