Matemàtiques


Calcula el volum de la piscina, o expressió en forma de funció del recorregut en bicicleta.


Per dur a terme aquesta activitat caldrà aportar explicació de com s'ha desenvolupat el càlcul: com s'ha mesurat una determinada llargada... amb fotos, si s'escau, del fet en qüestió.


Hem decidit treballar amb la piscina petita que té forma de prisma de base quadrada. Les seves dimensions les hem calculat amb els mètodes següents:
- Per calcular el costat de la base: La sonia va anar fent pams per tal de càlcular la longitud del costat de la base. Van sortir-nos 22 pams i quan vam arribar a Barcelona i vam mesurar el palmell de la Sonia ( Que donava 20 cm), vam poder fer la multiplicació de nombre de pams x longitud d'un pam per calcular el costat de la base.
22 x 20 cm = 440 cm = 4,40 m

- Per calcular la profunditat de la piscina ( És a dir, l'altura ): Vam ficar un braç a dins de l'aigua i ens vem fer una marca amb bolígraf. Això vam fer-ho el darrer dia per tal de que la ralla a la pell no s'esborrés. Un cop mesurat la distància que hi havia desde el meu dit índex fins a la marca (0,5 m) , vam poder fer tots els càlculs perquè ja sabiem totes les dimensions necessàries.

Àrea Total= 2Ab +Al = 2 x 19,36 + 8,8 = 47, 52 m2
Àrea de la base = 4,402 = 19,36m2
Àrea Lateral = 4,40 x 0,5 = 2,2m2   
2,2 x 4 = 8,8 m
VOLUM:
Ab x h= 19,36 x 0,5 = 9,68 m3

No hay comentarios:

Publicar un comentario